Svensk

Om regatta


För att varje seglare har lite jazz i sig


Inbjudan

Du inviteras härmed att deltaga i VII Östersjöns Jazz Regatta som är den 3 till den 7 augusti 2022. Temat för regattan kom ifrån den berömda Östersjö jazz festivalen som vart år får de bästa jazzmusikerna till ön. Vårt mål är att skapa band mellan våra grannländer kring Östersjön och ge möjligheter att förstärka samarbetet och lära känna varandra bättre genom tävlingar. Vår intention är att att organisera ett evenemang där sjömän/seglare med mindre erfarenheter kan få mer kunskaper men också att alla kan dela glädje både ute på havet som på land. Genom att samarbeta med Östersjöns Jazz Festival öppnar vi också upp för musikupplevelser. 

Organisatörer

Turist firman BORNPOL står bakom organisationen av Baltic Jazz Regatta, i tätt samarbete med:  Segelklubben Nexø  och foreningen "ØstersøJazz i Nexø".

Sponsorer kring Regattan stöttas av: den lokala tidningen BORNHOLMS TIDENDE och bornholmske marknadsföringsorganisationen DESTINATION BORNHOLM.

Plats

Regattan hålls i Nexø hamn, på Bornholm. Nexö fick borgar rättigheter år 1346. De första planerna omkring hamnen kan man se i berättelser från 1660, men det är först när Fredriks stenbrott öppnar år 1754 som man börjar bygga kring hamnen. Hamnbassängerna står färdiga år 1860 och några år efter blir Nexö en av de viktigast byarna på Östbornholm. 1877 grundades ett ångbåtssällskap vars båtar seglade från Nexö till Köpenhamn. Till grund av detta växer Nexö snabbt och man bygger en järnväg mellan Nexö och Bornholms huvudstad Rönne. Under de sista dagarna av 2:a världskriget ödeläggs stora delar av Nexö hamn. Då man återuppbyggde hamnen valde man att göra den större. Under 60-talet utvecklas fiskeriet och 1964 står det färdigt två bassänger i södra delen av hamnen. Hamnen utvecklas och 1980 är det en av de största fiskehamnarna i Östersjön. När hamnen var på topp arbetade över 1200 människor här. Senare som följd av fiskekrisen har hamnen liksom flera andra hamnar i Östersjön mist sin viktiga betydelse. Idag satsar man på, förutom fiskeriet, på att man ska kunna slappna av i hamnens omgivningar och på turister. Genomförandet består av att skapa fler platser till segel- och motorbåtar, att förbättra hamnens infrastruktur, utveckling av båtförbindelser och är öppna för nya ideér och förslag. Hamnen har idag ett laxskläckeri som används till forskning och kurser som har med vattenlivet att göra. Målet med Baltic Jazz Regatta är att bidrag till hamnens nya strategi, att tillföra liv i hamnen, göra hamnen intressant för sjöfolk och turister samt att skapa en gemenskap mellan länderna runt Östersjön.